KRYSTAL Balzam na riad 750ml

1,75  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout
Prípravok na riad s vôňou citrusových plodov.
Vyznačuje sa vysokou penivosťou a vysokým umývacím účinkom. – aktívna látka na ochranu pokožky s výťažkom z ALOE VERA, – testy dermálnej tolerancie výrobku z kožnej kliniky, – zvýšená penivosť, – nadštandardná umývacia sila, – výborné tanierové testy, – príjemná parfumácia
Návod na použitie: do 5tich litrov umývacieho roztoku dávkujte 15 ml produktu.
UFI 6410-D0GJ-800M-EFRA

 

Nebezpečné vlastnosti
H318 – Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 – Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 – Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 – Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
KRYSTAL Balzam na riad 750ml
1,75  s DPH

Dostupnosť Na sklade