CLEAMEN 220 leštič na ušľachtilú oceľ 550ml

5,85  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout
Kompletné špecifikácie
Cleamen 220 nerez leštič
Jeurčený naleštenienerezovýchpovrchovazariadenívkuchynskejoblastiZanechávaleskapovrch jeodolnejšívočiznečisteniurozpúšťaauvoľňujemastnotyaohmatkyčím tiežuľahčuječistenie.
ProstriedoksapoužívaneriedenýLeštenéplochy musiabyť zbavenénečistôt(na umývanie použiteCleamen210alebo100/200 vovhodnejkoncentráciipodľa stupňaznečistenia).
Nanášasarozprašovačomvoveľmimalommnožstvenačistiacuutierkualebopriamona očistenéplochyDobresavotriedo povrchuasuchouutierkousaplochypreleští.
Nie jevhodný dopriestorovmimokuchynských zariadeníakozábradliaaplochy voverejnýchpriestoroch(výťahy), mastný charakteraobsiahnutétukyby mohliznečisťovaťodevyosôb.
Neobsahuje nebezpečnélátkyjevhodný dopotravinárskehoprostredia.
Zásadybezpečnosti práce súsúčasťouKarty bezpečnostných údajov.

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo – Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:
H304Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

 

Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS08

GHS08 Výstražné symboly nebezpečnosti CLP - MSDS Europe

Na stiahnutie

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
CLEAMEN 220 leštič na ušľachtilú oceľ 550ml
5,85  s DPH

Dostupnosť Na sklade