VAKAVO osviežovač vzduchu Tropical 750ml

3,55  s DPH

+ Doprava nad 50€ zdarma.

Dostupnosť Na sklade

Kategória: Značky: ,
Guaranteed Safe Checkout
Kompletné špecifikácie

Príjemná vôňa v interiéri je “záverečnou bodkou” čistenia. Osviežovač vzduchu VAKAVO účinne neutralizuje pachy a prevonia miestnosti vo vašej domácnosti exotickými vôňami. Vstúpite do interiéru a ucítite príjemnú vôňu čistoty. Prípravok možno striekať na steny, nábytok (aj drevený), textilné čalúnenie, závesy a žalúzie. Osviežovač môžete použiť aj na miesta, ako je interiér auta, odpadkový kôš alebo záchodová kefa.

Prípravok sa úplne odparí a po odparení nezanecháva žiadne zvyšky ani škvrny, iba príjemnú vôňu v priestore. Prípravok neutralizuje pachy v tkaninách, na vnútorných povrchoch a v miestnosti.

  • ​Kvetinovo-ovocná exotická vôňa
  • nefarbí textílie – vhodný na záclony, čalúnenie atď.
  • možno aplikovať do interiéru auta, na záchodovú kefu, odpadkový kôš a podobné miesta
  • neutralizuje nepríjemné pachy a dodáva príjemnú vôňu

UFI: J0J0-105Y-X005-TMJ8

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo – Pozor

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:
H226 Horľavá kvapalina a pary.
H319 
Spôsobuje vážnepodráždenie očí.
H336 
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02,GHS07

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu

P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 – Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
P304+P340 – PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P305+P351+P338 – PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P501 – Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.
Na stiahnutie

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.

Nákupný košík
VAKAVO osviežovač vzduchu Tropical 750ml
3,55  s DPH

Dostupnosť Na sklade